Skip to content
Home » Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Nhỏ Theo Thông Tư 1332016Tt-Btc? Câu trả lời chi tiết nhất

Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Nhỏ Theo Thông Tư 1332016Tt-Btc? Câu trả lời chi tiết nhất

Có phải bạn đang muốn tìm bài viết về chủ đề “Báo cáo tài chính của công ty nhỏ theo thông tư 1332016TT-BTC” phải không? Chúng tôi cung cấp toàn bộ thông tin về chủ đề này tại website Ph.taphoamini.com trong chuyển mục: 40+ blog chứng khoán mới nhất. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết cho chủ đề này ngay bên dưới, vui lòng đọc tiếp đến cuối cùng để hiểu rõ hơn về chủ đề bạn đang tìm.


Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hình ảnh liên quan đến chủ đề Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính Theo Thông Tư 133/2016/Tt-Btc
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính Theo Thông Tư 133/2016/Tt-Btc

<>

/* inline tdc_css att */

.tdi_84{
margin-top:0px !important;
}


<>
/* custom css */
.tdb_single_content{
margin-bottom: 0;
*zoom: 1;
}.tdb_single_content:before,
.tdb_single_content:after{
display: table;
content: ”;
line-height: 0;
}.tdb_single_content:after{
clear: both;
}.tdb_single_content .tdb-block-inner > *:not(.wp-block-quote):not(.alignwe):not(.td-a-ad){
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}.tdb_single_content a{
pointer-events: auto;
}.tdb_single_content .td-spot–top_ad .tdc-placeholder-title:before{
content: ‘Article Top Ad’ !important;
}.tdb_single_content .td-spot–inline_ad0 .tdc-placeholder-title:before{
content: ‘Article Inline Ad 1’ !important;
}.tdb_single_content .td-spot–inline_ad1 .tdc-placeholder-title:before{
content: ‘Article Inline Ad 2’ !important;
}.tdb_single_content .td-spot–inline_ad2 .tdc-placeholder-title:before{
content: ‘Article Inline Ad 3’ !important;
}.tdb_single_content .td-spot–bottom_ad .tdc-placeholder-title:before{
content: ‘Article Bottom Ad’ !important;
}.tdb_single_content ._top_ad,
.tdb_single_content ._bottom_ad{
clear: both;
margin-bottom: 21px;
text-align: center;
}.tdb_single_content ._top_ad img,
.tdb_single_content ._bottom_ad img{
margin-bottom: 0;
}.tdb_single_content ._top_ad .adsbygoogle,
.tdb_single_content ._bottom_ad .adsbygoogle{
position: relative;
}.tdb_single_content ._ad_content-horiz-left,
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-right,
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-center{
margin-bottom: 15px;
}.tdb_single_content ._ad_content-horiz-left img,
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-right img,
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-center img{
margin-bottom: 0;
}.tdb_single_content ._ad_content-horiz-center{
text-align: center;
}.tdb_single_content ._ad_content-horiz-center img{
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}.tdb_single_content ._ad_content-horiz-left{
float: left;
margin-top: 9px;
margin-right: 21px;
}.tdb_single_content ._ad_content-horiz-right{
float: right;
margin-top: 6px;
margin-left: 21px;
}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title{
wth: 300px;
height: 250px;
}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title:before{
position: absolute;
top: 50%;
-webkit-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
margin: auto;
display: table;
wth: 100%;
}.tdi_84,
.tdi_84 > p,
.tdi_84 .tdb-block-inner > p{
font-family:Source Sans Pro !important;font-size:16px !important;line-height:1.6 !important;
}.tdi_84 li{
font-family:Roboto !important;
}.tdi_84 .tdb-block-inner blockquote p{
font-family:Gelasio !important;font-:normal !important;
}@media (max-wth: 767px) {
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-left,
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-right,
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-center {
margin: 0 auto 26px auto;
}
}@media (max-wth: 767px) {
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-left {
margin-right: 0;
}
}@media (max-wth: 767px) {
.tdb_single_content ._ad_content-horiz-right {
margin-left: 0;
}
}@media (max-wth: 767px) {
.tdb_single_content .td-a-ad {
float: none;
text-align: center;
}
.tdb_single_content .td-a-ad img {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}
.tdb_single_content .tdc-a-ad {
float: none;
}
}@media print {
.single .td-header-template-wrap,
.single .td-footer-template-wrap,
.single .td_block_wrap:not(.tdb_breadcrumbs):not(.tdb_single_categories):not(.tdb-single-title):not(.tdb_single_author):not(.tdb_single_date ):not(.tdb_single_comments_count ):not(.tdb_single_post_views):not(.tdb_single_featured_image):not(.tdb_single_content) {
display: none;
}
.single.td-animation-stack-type0 .post img {
opacity: 1 !important;
}
}

/* portrait */
@media (min-wth: 768px) and (max-wth: 1018px){
.tdi_84,
.tdi_84 > p,
.tdi_84 .tdb-block-inner > p{
font-family:Source Sans Pro !important;font-size:15px !important;line-height:1.6 !important;
}
}

Công ty nhỏ nộp báo cáo tài chính theo mẫu Thông tư 133/2016/TT-BTC phía dưới là file mẫu báo cáo tài chính của công ty vừa và nhỏ (link Google Drive), ngoài ra bạn cũng nên đọc một số nguyên tắc và một số thay đổi từ thông tư này.

Nguyên tắc chung

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.

Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này thì được áp dụng Thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

Tải mẫu báo cáo tài chính của công ty vừa và nhỏ

Mẫu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa các bạn có thể tải tại đây: https://docs.google.com/document/d/1tFy8jnT85EPw9PbObrSTzZr2GfsQteaN/

Áp dụng chuẩn mực kế toán

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư này và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan, ngoại trừ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam sau:

TT Số hiệu và tên chuẩn mực
1 CM số 11 – Hợp nhất kinh doanh
2 CM số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
3 CM số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
4 CM số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
5 CM số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
6 CM số 28 – Báo cáo bộ phận
7 CM số 30 – Lãi trên cổ phiếu

1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

a) Báo cáo bắt buộc:

– Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a – DNN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

a) Báo cáo bắt buộc:

– Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

3. Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:

– Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNSN

Khi lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

Theo thông báo của Tổng cục thuế, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp  là ngày 31/01/2018, tuy nhiên ngày 31/03/2018 là ngày thứ 7, cơ quan thuế thông báo thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017 là hết ngày thứ 2 (02/04/2018).

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo khác để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Để xem chi tiết hơn về vui lòng xem tại đây


See some more details on the topic Báo cáo tài chính của công ty nhỏ theo thông tư 1332016TT-BTC here:

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 | Kế Toán 1A

 · Tính đến thời điểm này, thông tư 133/2016/TT-BTC là Thông tư mới nhất về chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ban hành kèm theo Thông tư 133 bao gồm các mẫu báo cáo tài chính dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng /

+ View Here

Doanh nghiệp vừa và nhỏ nộp báo cáo tài chính theo mẫu B01a

Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Năm Áp Dụng Cho Các Doanh nghiệp Nhỏ và VừaNguyên Tắc Áp Dụng Chế Độ kế Toán Doanh nghiệp Nhỏ và VừaĐăng Ký Sửa Đổi Chế Độ kế ToánNguyên Tắc kế Toán TiềnĐiều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: 1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm: a) Báo cáo bắt buộc: Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN. >> Xem …See more on luatminhkhue.vn

+ Read More Here

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất – Cách làm

I. Bộ Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 gồm các Mẫu sau: 1. Hệ thống báo cáo tài chính cho DN nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm: -> Cách lập Báo cáo Tài chính chi tiết: => Các bạn muốn xem Cách lập Mẫu báo cáo nào -> Thì các bạn bấm chuột trái …

+ Read More Here

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT

 · Mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư số 133/2016/TT-BTC. Mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC. Trong các lần chia sẻ trước bộ phận hỗ trợ phần mềm Kế toán 1A cũng đã hướng dẫn các

+ Read More

Hướng dẫn nộp Báo cáo tài chính online cho doanh nghiệp vừa và

4.7 / 5 ( 6 bình chọn ) Dưới đây là những chia sẻ hướng dẫn việc nộp BCTC 2018 của 1KETOAN.COM dành cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ.Trước tiên bạn cần lưu ý: Báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Thông tư

+ View More Here

Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính. Hệ thống Báo cáo tài chính năm ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, 123 mọi thành phần kinh tế trong cả …

+ Read More Here

Thông tư 133 Bộ tài chính chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tải Thông tư 133 file Word PDF đầy đủ hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính tại đây: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có 1 số điểm đáng chú ý sau: – Thông tư 133 …

+ View Here

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (TT 133/2016/TT-BTC)

– Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại …

+ Read More

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về cơ bản, hệ thống BCTC này cũng tương tự như hệ thống báo cáo theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, tuy nhiên, số lượng báo cáo và nội dung cũng có những khác biệt nhất định.

+ Read More

Thông tư 49/2014/TT-NHNN chế độ báo cáo tài chính Hệ thống

 · Thông tư 49/2014/TT-NHNN sửa đổi Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

+ View More Here

Thông tin liên quan về chủ đề Báo cáo tài chính của công ty nhỏ theo thông tư 1332016TT-BTC

Bạn có thể xem thêm một số thông tin mới nhất về chủ đề Báo cáo tài chính của công ty nhỏ theo thông tư 1332016TT-BTC trên Bing.


Bạn vừa xem xong bài viết về chủ đề Báo cáo tài chính của công ty nhỏ theo thông tư 1332016TT-BTC. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì làm ơn hãy chia sẽ nó. Cảm ơn bạn rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.